VorstMulder

Uitgeverij VorstMulder ontwikkelt psychologische tests en publiceert deze via het internet, vooral voor basis- en voortgezet onderwijs. Alle tests zijn jarenlang beproefd, geanalyseerd en genormeerd op tenminste duizenden personen.